Palliatieve zorg bij vergevorderd chronisch longlijden

Date: 
20-02-2019

Auteurs: Scheerens C, Deliens L, Van Belle S, Joos G, Pype P, Chambaere K. 

Welke factoren verhinderen een tijdige integratie?

Het ziekteverloop van patiënten met chronisch longlijden is gekenmerkt door een gestage en onverbiddelijke achteruitgang met acute exacerbaties. Personen met vergevorderd chronisch longlijden ervaren voornamelijk klachten als dyspneu, pijn, moeheid, angst en neerslachtigheid, wat leidt tot een slechte kwaliteit van leven in de laatste stadia van de ziekte. Ondanks de talrijke behandelingen om de
symptomen te verlichten heeft vergevorderd longlijden een grote impact op het emotionele en sociale functioneren van de patiënt en diens dagelijkse activiteiten. De lichamelijke
en psychosociale klachten worden echter nog onvoldoende aangepakt. Het ‘Global initiative for Chronic Obstructive Lung Disease’ (GOLD) beveelt de vroegtijdige integratie van palliatieve zorg aan als een manier om de symptomen te verbeteren en ook beter te behandelen, in tegenstelling tot wanneer palliatieve zorg alleen aan het levenseinde wordt opgestart.

Adidas Yeezy Boost

 
Share this
Deel dit bericht